Grupa biblijna

Autor ks. Artur Grześko 31.08.2013 r.

Logo Grupy biblijnej

Ilekroć czytamy Biblię, wtedy sprawdzają się słowa Chrystusa: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je” [Łk 8,21]. Spotykamy się w każdą środę po Mszy świętej wieczornej. Naszym duchowym opiekunem jest ks. Artur Grześko. Podczas spotkań rozważamy poszczególne Księgi Starego i Nowego Testamentu, poznajemy postaci biblijne, uczymy się medytacji i kontemplacji, bierzemy udział w rekolekcjach pt. „Wokół Słowa Bożego”. Przez rok działalności grupa skupiała się wokół następujących zagadnień:

 • Pismo Święte w moim dotychczasowym życiu – wymiana doświadczeń.
 • „Biblia Księgą Życia Chrześcijańskiego” – wykład na temat podstawowych wiadomości o Piśmie Świętym.
 • Wykład: „Biblijny opis stworzenia świata” – tradycja jahwistyczna.
 • Wykład: „Biblijny opis stworzenia świata” – tradycja kapłańska.
 • Elementy życia duchowego . Medytacja: ignacjańska, lectio divina, według Sługi Bożego W. Pluty.
 • Konferencja: Kontemplacja.
 • Medytacja o stworzeniu.
 • Miłość Boga w moim życiu – grupa dzielenia.
 • Wykład: „Tajemnica grzechu”.
 • Medytacja o upadku pierwszych ludzi i Boża zapowiedź zbawienia.
 • Moja wiara – grupa dzielenia.
 • Konferencja: „Umiłować prawo kamiennych tablic”.
 • Egzegeza porównawcza Dekalogu.
 • Elementy życia duchowego – badanie sumienia wg. metody św. Ignacego.
 • Rachunek sumienia w oparciu o Dekalog.
 • Tydzień biblijny – medytacje ( Przypowieść „O siewcy”, Maryja – wzór posłuszeństwa w wierze – Zwiastowanie, przypowieść „O nieurodzajnym figowcu” i Pieśń „O winnicy”, Pascha Chrystusa, miłość bliźniego).
 • Kazanie na górze – grupa dzielenia.
 • Rekolekcje biblijne w Rokitnie – „Być w Chrystusie”
Zapraszamy wszystkich chcących poznawać oraz modlić się tekstami Pisma Świętego!
 
 

Historia parafii

Kościół parafialny w Międzyrzeczu został erygowany pod patronatem króla w I połowie XIII w. wraz z nadaniem praw miejskich. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii i kościoła pochodzą z 1232 r., kiedy to wymieniony był pleban „Iohanne plebano de Mezerets”. W 1259 r. zostaje zapisany układ zawarty z wójtem i mieszkańcami o kościół miejski. Kolejne informacje źródłowe pochodzą z 1417 r. i dotyczą altarystów przy kościele. W 1474 r. na Międzyrzecz napada oddział króla Macieja Korwina. Napastnicy splądrowali i spalili całe miasto, w wyniku pożaru spłonął również kościół. Zachowany do dziś kościół św. Jana został wzniesiony w latach 1474-1479.

Czytaj całość...

Księża proboszczowie i wikarzy w historii parafii od XIII wieku

Ks. infułat H. Sz. Guzowski (1921-2006)

Kapłan szczęśliwy a takim był ksiądz infułat Henryk to człowiek, który przeżywa swoje istnienie na sposób kapłański. I w żaden inny sposób. Od półrocznego pobytu w areszcie śledczym w 1946 roku. Jako członek Armii Krajowej przez trzyletnie studia w Akademii handlowej w Szczecinie. Przez 5 lat studiów filozoficznych i teologicznych w Gorzowie Wlkp. [...] Poprzez 52 lata kapłaństwa ksiądz Henryk modlił się, myślał i pracował na wzór Chrystusa.

[Fragment kazania ks. bpa P. Sochy podczas Mszy pogrzebowej]

Malowidła ścienne z XVI wieku

W czerwcu 2009 r., podczas prac remontowych w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod kilku warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej, o których istnieniu nie zachował się do naszych czasów żaden przekaz.

Więcej...

Zobacz zdjęcia...

http://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdf
Brak pluginu Flash

Kliknij by pobrać informację!