Testament ks. infułata Henryka Guzowskiego

Mój własnoręcznie napisany testament

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Będąc w stanie pełnej świadomości umysłu i nieskrępowanej niczym woli oraz w poczuciu odpowiedzialności przed Panem, Bogiem za wszystkie sprawy mojego życia - wyrażam swoją ostatnią wolę na wypadek mojej śmierci.

Najpierw dziękuję Ojcu Niebieskiemu za dar udzielonego mi życia, którym zawsze się cieszyłem oraz za łaskę świętej wiary, w której się wychowałem, a także za to, że mnie ustrzegł od trudności i wątpliwości w wierze. Z radością dziękuję Jezusowi Chrystusowi Jedynemu i Najwyższemu Kapłanowi za powołanie mnie do udziału w Jego świętym Kapłaństwie. Wiem, że nieudolnie Mu służyłem, ale zawsze pragnąłem Jego chwały, szerzenia się Królestwa Bożego i prawdziwego dobra dusz, które On stawiał na mojej drodze kapłańskiego życia.

Za szczególną łaskę Bożą uważam dobrych rodziców, którzy mnie i sześciorgu mojego starszego rodzeństwa dali katolickie wychowani i byli nam przykładem pracowitości. Darem Bożym towarzyszącym mi przez całe życie, a szczególnie podczas przygotowania do kapłaństwa i w życiu kapłańskim byli mi dobrzy koledzy i starsi kapłani, od których otrzymałem wiele dobra dla mojego życia wewnętrznego.

Osobno dziękuję Panu, Bogu za to, że zachował serce moje od zbytniego przywiązania się do dóbr ziemskich oraz nienawiści czy niechęci do ludzi nawet tych, którzy wyrządzili mi jakąś przykrość. Nie nosiłem do nikogo w sercu urazy i zawsze od razu przebaczałem. A tych wszystkich, których ja sam kiedykolwiek obraziłem lub zrobiłem im jakąkolwiek przykrość, dla których nie byłem budującym, proszę szczerze o przebaczenie.

Całym sercem dziękuję księżom wikariuszom, z którymi jako proboszcz razem pasterzowałem w wielu parafiach - za życzliwość i zgodną współpracę w Winnicy Pańskiej. A ks. proboszczowi Markowi Walczakowi wyrażam wdzięczność za to, że po moim przejściu na emeryturę przyjął mnie na rezydenta w parafii św. Jan Chrzciciela w Międzyrzeczu i pozwolił mi uczestniczyć nadal w pracy duszpasterskiej - na miarę moich sił i możliwości.

Przekazuję moją wolę co do załatwienia po mojej śmierci różnych spraw materialnych:

Przede wszystkim oświadczam, że nie pozostawiam po sobie żadnego majątku nieruchomego,

Rzeczy osobistego i codziennego użytku pozostałe po mnie proszę rozdać potrzebującym i ubogim,

Wszystkie książki pozostałe jeszcze po mnie zapisuję Wyższemu Zielonogórsko-Gorzowskiemu Seminarium w Paradyżu,

Łańcuch kanonicki, który znajduje się wśród moich rzeczy, proszę zwrócić Ks. biskupowi Ordynariuszowi Zielonogórsko-Gorzowskiemu, gdyż nie jest on moją własnością, a dany mi był tylko do używania go na czas przynależności do Gorzowskiej Kapituły Katedralnej,

Żadnych zadłużeń materialnych i finansowych ani jakichkolwiek zobowiązań wobec kogokolwiek nie mam,

Pieniędzy nie gromadziłem. Gdyby jednak po mojej śmierci jakieś z bieżących dochodów pozostały, to proszę przeznaczyć je na Caritas Kościelną,

Co do miejsca spoczynku mojego ciała po śmierci - w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, to pragnąłbym być pochowany, o ile to będzie możliwe, w Międzyrzeczu, gdzie najdłużej bo ponad ćwierć wieku duszpasterzowałem.

Wszystkich, którzy mnie znali i pamiętają, serdecznie proszę o pamięć także po mojej śmierci przed Panem, Bogiem i polecanie mnie Miłosierdziu Bożemu.

Testament kończę słowami psalmu: „Bądź mi miłościw, Boże Nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego”, a polecając się opiece i wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi Ucieczki grzeszników, w niej pokładam nadzieję mojego zbawienia.

Powyższy testament spisałem własnoręcznie i osobiście go podpisuję, a pozostawiam go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden znajduje się na moim biurku, drugi zaś złożony został w Kurii Biskupiej w Zielnej Górze.

Międzyrzecz, 23 listopada 2001 r.

ks. Henryk Guzowski

 
 

Historia parafii

Kościół parafialny w Międzyrzeczu został erygowany pod patronatem króla w I połowie XIII w. wraz z nadaniem praw miejskich. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii i kościoła pochodzą z 1232 r., kiedy to wymieniony był pleban „Iohanne plebano de Mezerets”. W 1259 r. zostaje zapisany układ zawarty z wójtem i mieszkańcami o kościół miejski. Kolejne informacje źródłowe pochodzą z 1417 r. i dotyczą altarystów przy kościele. W 1474 r. na Międzyrzecz napada oddział króla Macieja Korwina. Napastnicy splądrowali i spalili całe miasto, w wyniku pożaru spłonął również kościół. Zachowany do dziś kościół św. Jana został wzniesiony w latach 1474-1479.

Czytaj całość...

Księża proboszczowie i wikarzy w historii parafii od XIII wieku

Ks. infułat H. Sz. Guzowski (1921-2006)

Kapłan szczęśliwy a takim był ksiądz infułat Henryk to człowiek, który przeżywa swoje istnienie na sposób kapłański. I w żaden inny sposób. Od półrocznego pobytu w areszcie śledczym w 1946 roku. Jako członek Armii Krajowej przez trzyletnie studia w Akademii handlowej w Szczecinie. Przez 5 lat studiów filozoficznych i teologicznych w Gorzowie Wlkp. [...] Poprzez 52 lata kapłaństwa ksiądz Henryk modlił się, myślał i pracował na wzór Chrystusa.

[Fragment kazania ks. bpa P. Sochy podczas Mszy pogrzebowej]

Malowidła ścienne z XVI wieku

W czerwcu 2009 r., podczas prac remontowych w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod kilku warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej, o których istnieniu nie zachował się do naszych czasów żaden przekaz.

Więcej...

Zobacz zdjęcia...

http://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdf
Brak pluginu Flash

Kliknij by pobrać informację!