Parafialny Zespół „Caritas”

Autor Lucyna Kaczmarczyk 15.11.2013 r.

CARITAS jest świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Historia:

Parafialny Zespół Caritas powstał w naszej parafii w roku 2000 po przekształceniu Parafialnego Zespołu Charytatywnego który działał pod przewodnictwem św. pamięci ks. Infułata Henryka Guzowskiego. PZC działa w strukturze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, korzysta z jej osobowości prawnej, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

„Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania." (par. 5 Statutu). Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, ale pomagamy także seniorom, uzależnionym, chorym.

Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas jest proboszcz parafii ks. Marek Walczak.

Skład osobowy PZC:

Z-ca Przewodniczącego PZC - Ludwika Kaczmarczyk
Sekretarz - Barbara Butkiewicz
Skarbnik - Wioletta Dzik
Członkowie: - Jadwiga Zielonka
- Ewa Jasiówka
- Teresa Flisikowska
- Iwona Duda
- Iwona Kryśkiewicz
- Piotr Zdunek

Zadania:

 • Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłości modlitwą, słowem i czynem.
 • Rozpoznawanie potrzeb i możliwość pomocy oraz organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.
 • Współpraca z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym.
 • Współpraca z Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej.
 • Przekazywanie z każdego roku sprawozdania z działalności charytatywnej i sytuacji finansowej.

Działalność:

 • Różnorodna pomoc materialna i finansowa rodzinom i osobom będącym w wyjątkowej potrzebie.
 • Adwent-rozprowadzanie świec wigilijnych Caritas.
 • Boże Narodzenie-przygotowanie, rozdanie i rozniesienie paczek świątecznych.
 • Wielki Post-rozprowadzanie świec wielkanocnych.
 • Przygotowanie paczek świątecznych rozdanie i rozniesienie tym którzy nie są w stanie odebrać ich osobiście.
 • 11 luty Międzynarodowy Dzień Chorego. W Kościele uroczysta Msza Św. z możliwością przyjęcia Sakramentu Chorych i specjalnym błogosławieństwem po czym spotkanie i poczęstunek.
 • Prowadzenie Świetlic na Stadionie w Międzyrzeczu:
  • dla dzieci „Ciepły Kącik u Jezusa” (prowadzone jest dożywianie),
  • dla młodzieży „Młodzi z Arki”.
 • Wspieranie Szkolnego Koła Caritas.

Wszystkich Chętnych Do Współpracy W Ramach Wolontariatu Zapraszamy!

 
 

Historia parafii

Kościół parafialny w Międzyrzeczu został erygowany pod patronatem króla w I połowie XIII w. wraz z nadaniem praw miejskich. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii i kościoła pochodzą z 1232 r., kiedy to wymieniony był pleban „Iohanne plebano de Mezerets”. W 1259 r. zostaje zapisany układ zawarty z wójtem i mieszkańcami o kościół miejski. Kolejne informacje źródłowe pochodzą z 1417 r. i dotyczą altarystów przy kościele. W 1474 r. na Międzyrzecz napada oddział króla Macieja Korwina. Napastnicy splądrowali i spalili całe miasto, w wyniku pożaru spłonął również kościół. Zachowany do dziś kościół św. Jana został wzniesiony w latach 1474-1479.

Czytaj całość...

Księża proboszczowie i wikarzy w historii parafii od XIII wieku

Ks. infułat H. Sz. Guzowski (1921-2006)

Kapłan szczęśliwy a takim był ksiądz infułat Henryk to człowiek, który przeżywa swoje istnienie na sposób kapłański. I w żaden inny sposób. Od półrocznego pobytu w areszcie śledczym w 1946 roku. Jako członek Armii Krajowej przez trzyletnie studia w Akademii handlowej w Szczecinie. Przez 5 lat studiów filozoficznych i teologicznych w Gorzowie Wlkp. [...] Poprzez 52 lata kapłaństwa ksiądz Henryk modlił się, myślał i pracował na wzór Chrystusa.

[Fragment kazania ks. bpa P. Sochy podczas Mszy pogrzebowej]

Malowidła ścienne z XVI wieku

W czerwcu 2009 r., podczas prac remontowych w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod kilku warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej, o których istnieniu nie zachował się do naszych czasów żaden przekaz.

Więcej...

Zobacz zdjęcia...

http://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdf
Brak pluginu Flash

Kliknij by pobrać informację!