Młodzi z Arki Przyszłości

Autor parafia 22.11.2014 r.

Kierownik: Wioletta Dzik
ul. Mieczysława Mikuły
tel. kierownika: 660-672-959
godziny pracy: 16.00- 20.00

Klub młodzieżowy Młodzi z Arki Przyszłości działa od 2003 roku na terenie miasta Międzyrzecz przy parafii św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Jest placówką profilaktycznowychowawczą.

Klub niesie pomoc profilaktyczno-wychowawczą rodzinom, które zmagają się z różnorakimi trudnościami. W szczególności oferuje wsparcie wychowankom zapewniając im opiekę wychowawczo-dydaktyczną, możliwość rozwijania indywidualnych zdolności oraz posiłek.

W naszej placówce pracę z młodymi ludźmi prowadzi wykwalifikowany zespół składający się z kierownika, wychowawców i wolontariuszy. Wysiłki personelu ukierunkowane są na socjalizację uczestników w bezpiecznym środowisku rówieśniczym, profilaktykę agresji i przeciwdziałanie uzależnieniom, zapewnienie doświadczeń korygujących, zwiększenie szans edukacyjnych i społecznych. Obejmują one następujące typy działań: zajęcia o charakterze warsztatowym, pomoc psychologiczną indywidualna i grupową, pomoc edukacyjną połączoną ze współpracą ze szkołą, dożywianie, zagospodarowanie czasu wolnego. Zajęcia: komputerowe, muzyczne, kulinarne, język niemiecki, język angielski, zajęcia terapeutyczne, wolontariat. Wyjazdy na rekolekcje do Rokitna.

Wolontariat uczy tego, by stawiać w centrum zainteresowań człowieka, zwracać uwagę na najsłabszych, nadaje obywatelski sens odpowiedzialności i uczestniczenia w życiu społecznym, budzi szacunek dla drugiego człowieka, nadaje sens życiu.

W „Arce” wspólnie odrabiamy lekcje, przekazujemy sobie dobra energię i pomysły na to, jak w twórczy sposób wypełnić czas wolny od szkoły.

Zapraszamy serdecznie młodzież oraz wolontariuszy!

 
 

Historia parafii

Kościół parafialny w Międzyrzeczu został erygowany pod patronatem króla w I połowie XIII w. wraz z nadaniem praw miejskich. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii i kościoła pochodzą z 1232 r., kiedy to wymieniony był pleban „Iohanne plebano de Mezerets”. W 1259 r. zostaje zapisany układ zawarty z wójtem i mieszkańcami o kościół miejski. Kolejne informacje źródłowe pochodzą z 1417 r. i dotyczą altarystów przy kościele. W 1474 r. na Międzyrzecz napada oddział króla Macieja Korwina. Napastnicy splądrowali i spalili całe miasto, w wyniku pożaru spłonął również kościół. Zachowany do dziś kościół św. Jana został wzniesiony w latach 1474-1479.

Czytaj całość...

Księża proboszczowie i wikarzy w historii parafii od XIII wieku

Ks. infułat H. Sz. Guzowski (1921-2006)

Kapłan szczęśliwy a takim był ksiądz infułat Henryk to człowiek, który przeżywa swoje istnienie na sposób kapłański. I w żaden inny sposób. Od półrocznego pobytu w areszcie śledczym w 1946 roku. Jako członek Armii Krajowej przez trzyletnie studia w Akademii handlowej w Szczecinie. Przez 5 lat studiów filozoficznych i teologicznych w Gorzowie Wlkp. [...] Poprzez 52 lata kapłaństwa ksiądz Henryk modlił się, myślał i pracował na wzór Chrystusa.

[Fragment kazania ks. bpa P. Sochy podczas Mszy pogrzebowej]

Malowidła ścienne z XVI wieku

W czerwcu 2009 r., podczas prac remontowych w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod kilku warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej, o których istnieniu nie zachował się do naszych czasów żaden przekaz.

Więcej...

Zobacz zdjęcia...

http://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdf
Brak pluginu Flash

Kliknij by pobrać informację!