Stowarzyszenie święty Jan Chrzciciel

Autor Teresa Flisikowska 01.05.2013 r.

Założyciele

 • Roman Strzelczyk
 • Czesław Dworczak
 • Anna Chicuń
 • Jacek Bełz
 • Zofia Plewa
 • Zdzisław Musiał
 • Wacława Kuczyńska
 • Agnieszka Czekała
 • Barbara Bujalska
 • Elżbieta Maleńczyk
 • Janina Iwińska
 • Irena Szypszak
 • Jerzy Mały
 • Roman Kasprowicz
 • Halina Hunczak
 • Czesław Toczyński
 • Teresa Chamienia

Cele stautowe Stowarzyszenia

 • Ochrona dóbr kultury i sztuki, a w szczególności renowacja kościoła p. w. Świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
 • Popularyzowanie zabytków sakralnych, a w szczególności kościoła p. w. Świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
 • Promowanie i popularyzacja idei europejskich i chrześcijańskich.
 • Wspieranie działalności grup działających przy parafii p. w. Świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
 • Promocja turystyki, rekreacji i sportu.
 • Promocja zdrowia.
 • Działalność charytatywna.

Realizacja zadań przewidzianych w statucie

Pierwszy Festyn Rodzinny sierpień 2006 r. Zebrane fundusze przeznaczono na dofinansowanie remontu organów kościelnych z roku 1933 firmy Bergolort z Nysy.
Drugi Festyn Rodzinny czerwiec 2007 r.
 • Zebrane fundusze przeznaczono na wsparcie renowacji stacji Drogi Krzyżowej przy kościele p. w. Świętego Jana Chrzciciela.
 • Akcja charytatywna, puszka dla chorej Paulinki.
Pierwszy Koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie
 • „Jesienny Koncert” - 2007.
 • Wystąpili:
  • Armand Perykietko – bas, baryton,
  • Anna Ziółkowska – sopran.
 • Dochód z biletów został przeznaczony na druk:
  • „Przewodnik po kościele św. Jana Chrzciciela”.
  • Nakład: 1500 egzemplarzy, wydany w 2008 r.
  • Wydawca: Stowarzyszenie Święty Jan Chrzciciel.
Trzeci Festyn Rodzinny czerwiec 2008 r. Zebrane fundusze przeznaczono na renowację kościoła.
Wielkanoc 2009 r. Konkurs „Najpiękniejsza pisanka”: 15 osób nagrodzono cennymi nagrodami.
Maj – 2009 r. Wystawa fotografii Grzegorza Paczkowskiego, autora tekstu i zdjęć w przewodniku „Kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu”.
Maj 2009 r.
 • Wsparcie rzeczowe Festynu Paliatywnego „Dar Serca”.
 • Czwarty Festyn Rodzinny czerwiec 2009 r.
  • Zebrane fundusze przeznaczono na renowację kościoła.
  • Akcja charytatywna dla Huberta.
Czerwiec 2009 r. Plener rzeźbiarski w parku przy kościele, prof. A. Szarek ze swoimi studentami:
 • Tadeusz Bardelas,
 • Wojciech Bujalski,
 • Bogdan Olejarz,
 • Wiesław Różycki z Meksyku.
Październik 2009 r. Wyjazd do teatru. Wspaniała okazja do dalszej integracji środowiska i osób związanych ze Stowarzyszeniem.
Październik 2009 r.
 • Jesienny Koncert Charytatywny dedykowany Janowi Pawłowi II
 • Wystąpili:
  • Przemysław Podębski,
  • Ludmiła Pawłowska,
  • Alina Kubik,
  • Andrzej Bator.
 • Piąty Festyn Rodzinny czerwiec 2010 r.
  • Zebrane fundusze zostały przeznaczone na renowację kościoła.
  • Akcja charytatywna: „Ciepłe buty dla dzieci”, „Zbiórka dla powodzian”.
Czwarty Jesienny Koncert październik 2010 r.
 • Dedykowany Janowi Pawłowi II.
 • Projekt współfinansowany w ramach PROW-2007 - 2013-04-13
Szósty Festyn Rodzinny czerwiec 2011 r.
 • Zebrane fundusze przeznaczono na renowację kościoła.
 • Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom”
Lipiec 2011 r. Letnie spotkanie z muzyką.
Wrzesień 2011 r. Akcja „Nie nowotworom u dzieci”.
Październik 2011 r. Koncert Jesienny dedykowany Janowi Pawłowi II.
Styczeń 2011 r. Spotkanie opłatkowe.
Siódmy Festyn Rodzinny czerwiec 2012 r.
 • Zebrane fundusze przeznaczone zostały na renowację zabytkowego kościoła.
 • Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom”
Lipiec 2012 r. „Letnie spotkania z muzyką”.
Wrzesień 2012 r. „Letnie spotkania z muzyką”.
Grudzień 2012 r. Paczka dla dziecka przy choince.
Styczeń 2013 r.
 • Spotkanie opłatkowe.
 • Koncert kolęd i pastorałek. Wystąpił: Armand Perykietko.
 
 

Historia parafii

Kościół parafialny w Międzyrzeczu został erygowany pod patronatem króla w I połowie XIII w. wraz z nadaniem praw miejskich. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii i kościoła pochodzą z 1232 r., kiedy to wymieniony był pleban „Iohanne plebano de Mezerets”. W 1259 r. zostaje zapisany układ zawarty z wójtem i mieszkańcami o kościół miejski. Kolejne informacje źródłowe pochodzą z 1417 r. i dotyczą altarystów przy kościele. W 1474 r. na Międzyrzecz napada oddział króla Macieja Korwina. Napastnicy splądrowali i spalili całe miasto, w wyniku pożaru spłonął również kościół. Zachowany do dziś kościół św. Jana został wzniesiony w latach 1474-1479.

Czytaj całość...

Księża proboszczowie i wikarzy w historii parafii od XIII wieku

Ks. infułat H. Sz. Guzowski (1921-2006)

Kapłan szczęśliwy a takim był ksiądz infułat Henryk to człowiek, który przeżywa swoje istnienie na sposób kapłański. I w żaden inny sposób. Od półrocznego pobytu w areszcie śledczym w 1946 roku. Jako członek Armii Krajowej przez trzyletnie studia w Akademii handlowej w Szczecinie. Przez 5 lat studiów filozoficznych i teologicznych w Gorzowie Wlkp. [...] Poprzez 52 lata kapłaństwa ksiądz Henryk modlił się, myślał i pracował na wzór Chrystusa.

[Fragment kazania ks. bpa P. Sochy podczas Mszy pogrzebowej]

Malowidła ścienne z XVI wieku

W czerwcu 2009 r., podczas prac remontowych w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod kilku warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej, o których istnieniu nie zachował się do naszych czasów żaden przekaz.

Więcej...

Zobacz zdjęcia...

http://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdf
Brak pluginu Flash

Kliknij by pobrać informację!