Grono Wspierających Ubogich
w Parafii Św. Jana Chrzciciela
w Międzyrzeczu

Autor ks. proboszcz 04.11.2013 r.

Jedną z form ożywienia ducha czynnej miłości bliźniego, a jednocześnie uświadomienia chrześcijańskiego obowiązku pomocy ubogim, jest Grono Wspierających Ubogich (dalej: GWU).

Grono Wspierających Ubogich jest to forma wspierającego członkostwa w Parafialnym Zespole Caritas. GWU jest propozycją dla tych, którzy nie mogą zaangażować się czynnie i bezpośrednio w działanie PZC. Członkowie GWU to grupa osób, które zadeklarowały składanie regularnej, comiesięcznej ofiary - „złotówki dla najbiedniejszych” (w duchu idei biskupa Wilhelma Pluty).

Warto przy tym zaznaczyć, iż deklarowane przez członków GWU ofiary są to najczęściej drobne kilkuzłotowe kwoty. Są to bardzo często tzw. "wdowie grosze", co stanowi ich szczególną wartość.

Osoby, które chcą dołączyć do Grona Wspierających Ubogich mogą to uczynić wypełniając deklarację „Dar serca”. Deklaracja ma wyłącznie charakter zobowiązania moralnego i nie pociąga za sobą żadnych obowiązków.

Formularze deklaracji „Dar serca” są dostępne w Biurze Parafialnym.

Członkowie GWU mogą swoje ofiary przekazywać w Biurze Parafialnym lub na konto PZC:

numer konta: 60 8367 0000 0021 8900 1002 0101

Z wpłat dokonanych przez darczyńców 80% ofiar pozostaje w Parafialnym Zespole Caritas, a 20% trafia do Caritas diecezjalnej na ogólnodiecezjalne cele statutowe. Ofiary składane w ramach GWU, jak również inne ofiary przekazywane na konto bankowe PZC lub Caritas diecezjalnej mogą być traktowane jako darowizny i odpisywane od podatku zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Osoby, które nie chcą deklarować stałej systematycznej ofiary, mogą wspierać działalność PZC dobrowolnymi wpłatami na ten cel.

Przewodniczący PZC

Ks. Marek Walczak

 
 

Historia parafii

Kościół parafialny w Międzyrzeczu został erygowany pod patronatem króla w I połowie XIII w. wraz z nadaniem praw miejskich. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii i kościoła pochodzą z 1232 r., kiedy to wymieniony był pleban „Iohanne plebano de Mezerets”. W 1259 r. zostaje zapisany układ zawarty z wójtem i mieszkańcami o kościół miejski. Kolejne informacje źródłowe pochodzą z 1417 r. i dotyczą altarystów przy kościele. W 1474 r. na Międzyrzecz napada oddział króla Macieja Korwina. Napastnicy splądrowali i spalili całe miasto, w wyniku pożaru spłonął również kościół. Zachowany do dziś kościół św. Jana został wzniesiony w latach 1474-1479.

Czytaj całość...

Księża proboszczowie i wikarzy w historii parafii od XIII wieku

Ks. infułat H. Sz. Guzowski (1921-2006)

Kapłan szczęśliwy a takim był ksiądz infułat Henryk to człowiek, który przeżywa swoje istnienie na sposób kapłański. I w żaden inny sposób. Od półrocznego pobytu w areszcie śledczym w 1946 roku. Jako członek Armii Krajowej przez trzyletnie studia w Akademii handlowej w Szczecinie. Przez 5 lat studiów filozoficznych i teologicznych w Gorzowie Wlkp. [...] Poprzez 52 lata kapłaństwa ksiądz Henryk modlił się, myślał i pracował na wzór Chrystusa.

[Fragment kazania ks. bpa P. Sochy podczas Mszy pogrzebowej]

Malowidła ścienne z XVI wieku

W czerwcu 2009 r., podczas prac remontowych w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod kilku warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej, o których istnieniu nie zachował się do naszych czasów żaden przekaz.

Więcej...

Zobacz zdjęcia...

http://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdfhttp://www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl/zapytanie/renowacja_i_konserwacja_okien_witrazowych_oraz_zabezpieczenie_okien_od_strony_zewnetrznej_szkleniem_ochronnym_z szyby_antyrefleksyjnej_w_kosciele_gotyckim_pw_sw_jana_chrzciciela_w_miedzyrzeczu.pdf
Brak pluginu Flash

Kliknij by pobrać informację!